سه‌شنبه 30 فروردین‌ماه سال 1384
دانستنی ها

 
 
   هـنـگام عطسه کردن تـمـامـی بخـشهـای عـمـلیاتی بـدن از کـار می افتد. حتی قلب
 
اثر سیب در بیـدار نـگـهـداشتن افـراد در شـب بـیشـتر از قـهــوه و کافئین است
 
مـردان 6,205,000 بـار در طـول سال پلک بر هـم مـی زنــند. زنان تقریبا دو برابر این میزان
 
عـسل تـنها ماده غذایی اسـت که هیچگاه فاسد نمی شود
 

در آمریکا هر 13 دقیقه یـک کـتاب جدید منتشر می شود
 
سـرعـت انتـقـال سـیگـنـالـهـای عصبی از مغز و بطرف مغز معادل 275 کیلومتر در ساعت است
 
بـرای جلــوگیـری از جـوانـه زدن سـیـب زمیــنی کافی است درون سبد آن یک سیب قرار دهید
 
ضـربـان قــلب هـنـگام خمیازه کشیدن میتواند به میزان 30 درصد افزایش یابد
 
کره ماه در هر سال به انــدازه 1.5 اینچ از زمین دور میشود
 
یک خمیازه بطور مـتوسط 6 ثانیه بطول می انجامد
 
خشکترین منطـقه دنـیـا محلی است به نام شیله در قاره آفـریقا که فقط 0.03 اینچ در سال باران می بـارد. یـعنـی 100 سال طول میکشد تا یک استکان پر شود
 
بر طبق گـفـتـه متـخصصان طب سوزنی، در سـر قــسمتی وجود دارد که با فشار دادن آن میتوان اشتها را کنترل نـمود. آن قسمت درســت در مـقـابـل گــودی لالــه گوش قرار دارد
 
بطور مــتوسط مـوی انـسـان در طول یک مـاه بـه انـدازه نـیـم اینچ رشد میکند
 
واکـسن آنـفـلانـزا از جـنـیـن مـرغ ساخته می شود
 
در قرن بیستـم دو حجم عظیـم آسمانی که هر یـک قدرت تخریب یـک شهر را داشتند بـه سـیـبـری برخورد کردند
 
شـمـا در روز تـولد خـود تـقریبا با 18 میلیون نفر سهیم هستید
 
دانشمندان عمر تقریبی کائنات را 14 میلیار سال برآورد کرده اند
 
غـنـی تـرین مـنـابـع روغن امگا 3 ماهی آزاد و غزل آلا میباشند
 
عـطسـه کـردن بـا چـشـمـان بـاز امکان پذیر نیست
 
کروکـدیـل ها قـادر به بیرون آوردن زبان از دهانشان نیستند
 
مردم آمریکا بطور متوسط درطول روز 53 دقیقه روزنامه میخوانند