جمعه 17 دی‌ماه سال 1389
نت ورک مارکتینگ

۲۹ رمز موفقیت در نت ورک مارکتینگ
۲۹ رمز موفقیت در نت ورک مارکتینگ
نت ورک مارکتینگ و اینترنت برای هم ساخته شده اند. دنیا در اختیار شماست. امروزه فرستادن یک نامه الکترونیکی به نقطه ای از دنیا به سادگی صحبت کردن با همسایه کناری شماست. اکثر افراد در جریان کار نت ورک مارکتینگ مرتکب اشتباهاتی می شوند.صفات افراد دارا و غنی در نت ورک مارکتینگ چیست؟
۱ آنها یک سیستم محکم، قابل توجیه و منطقی برای کار دارند.
۲ آنها در این کار صبوری دارند.
۳ آنها تداوم و پیگیری یک سگ بولداگ را دارند.

منبع:aftab.ir

۲۹ رمز موفقیت در نت ورک مارکتینگ
۲۹ رمز موفقیت در نت ورک مارکتینگ
نت ورک مارکتینگ و اینترنت برای هم ساخته شده اند. دنیا در اختیار شماست. امروزه فرستادن یک نامه الکترونیکی به نقطه ای از دنیا به سادگی صحبت کردن با همسایه کناری شماست. اکثر افراد در جریان کار نت ورک مارکتینگ مرتکب اشتباهاتی می شوند.صفات افراد دارا و غنی در نت ورک مارکتینگ چیست؟
۱ آنها یک سیستم محکم، قابل توجیه و منطقی برای کار دارند.
۲ آنها در این کار صبوری دارند.
۳ آنها تداوم و پیگیری یک سگ بولداگ را دارند.
۴ آنها هدف دارند: یعنی ۱ اهداف کوتاه مدت، ۲ اهداف میان مدت، ۳ اهداف بلند مدت.
۵ آنها این کار را روزانه انجام میدهند.
۶ آنها بدون هیچگونه سایه شک، به محصولی که نت ورک مارکتینگ به ارمغان می آورد ، اعتقاد دارند.
۷ آنها اول خود، پرستیژ و شخصیتشان را عرضه میکنند.
۸ آنها میدانند که چه چیزی افراد را بحرکت در می آورد.
۹ آنها خط اول مجموعه خود را خوب آموزش میدهند تا همانند سازی صورت گیرد.
۱۰ آنها تلاشهای افراد مجموعه خود را ارج می نهند.
۱۱ آنها از دیگران می آموزند.
۱۲ آنها هیچوقت قانع نیستند و دایما در حال بسیج کردن و سازماندهی نیروها هستند.
۱۳ آنها این کار را ساده انجام میدهند.
۱۴ آنها با مجموعه خود در تعامل و تماس هستند.
۱۵ آنها مسافت های دور را می پیمایند تا چیز های بیشتری بدست آورند.
۱۶ آنها حد اقل ۷ بار پیگیری انجام میدهند.
۱۷ آنها کارها و مسایل را اولویت بندی می کنند.
۱۸ آنها بر نقاط قوت مجموعه خود تمرکز میکنند.
۱۹ آنها تلاشهای خود را اتومات میکنند.
۲۰ آنها برنامه آموزشی روزانه دارند :۱ کتابها ۲ روز نامه ها ۳ کاست و سی دی و ...
۲۱ آنها جهانی می اندیشند.
۲۲ آنها در زمان مناسب در کار سرمایه گذاری می کنند.
۲۳ آنها در این کار از منطقه امن عادت هایشان بیرون می آیند.
۲۴ آنها خود را به خاطر موفقیت درکار ستایش و تحسین می کنند.
۲۵ آنها پولی را که از این کار در می آورند در حین کار سرمایه گذاری می کنند.
۲۶ آنها از کار خود لذت می برند.
۲۷ آنها ارگانیزه شده و منظم و ساماندهی شده فعالیت می کنند.
۲۸ آنها ۱ وقت ۲ انرژی ۳ افراد انسانی را تلف نمی کنند.
۲۹ آنها تصمیمات را سریع اتخاذ کرده و سریع عمل میکنند.

منبع:aftab.ir