یکشنبه 27 بهمن‌ماه سال 1387
جملات قصار

دو جمله از  جکسن براون   

 

- شجاع باش، حتی اگر نیستی وانمود کن که هست، هیچکس نمی تواند تفاوت بین این دو را تشخیص دهد.
- کسی را که امیدوار است هیچگاه ناامید نکن، شاید امید تنها دارایی او باشد.