جمعه 14 اسفند‌ماه سال 1383
مشکل دریافت متن های فارسی را چگونه حل کنیم

در صورتی که نوشته هایی با فونت های غیر قابل خواندن در اینترنت (ایمیل های دریافت شده یا سایت های فارسی)به دست شما می رسد برای رفع این مشکل ابتدا بر روی صفحه ی مورد نظر راست کلیک کرده از گزینه ی Encoding ابتدا وارد More وسپس   (Arabic(windowsرا انتخاب می کنیم در صورتی که  این ترفند مفید واقع نشد بار دیگر بر روی صفحه ی مورد نظر راست کلیک کرده از گزینه ی Encoding وارد( Unicode(UTF-8 می شویم در این صورت نوشته ها حتما به صورت فارسی قابل رویت خواهند بود