سه‌شنبه 27 بهمن‌ماه سال 1383
علت افزایش تعداد دختران نسبت به پسران کشف شد
مطالعات نشان داده است که آلودگی های محیطی بر روی جنسیت جنین تأثیر می گذارد.
البته این مطالعات هنوز گسترده نشده است اما نتایج به دست آمده بسیار جالب و شنیدنی است.

بنابر خبر اختصاصی www.SetarehSorkh.com از وب ام دی هلتث، ممکن است کرموزوم جنسیت در اسپرم مردانی که بیشتر در معرض آلودگی ها قرار دارند تغییر کند.

مطالعات نشان داده که POP ها می تواند عامل این تغییرات باشد، به آلاینده های محیط POP گفته می شود که عواملی مثل دود اگزوز اتومبیلها، خیابانهای کثیف ، فاضلاب های محلی و مواد شیمیایی کشاورزی از جمله این آلاینده ها یا POP ها می باشند.

طی مطالعاتی که بر روی 149 شخص در سوئد انجام شد و نمونه های اسپرم و خون آنها مورد آزمایش قرار گرفت ، نشان داده شد که اشخاصی که بیشتر در معرض آلودگی های POP ها قرار می گیرند نسبت  کرموزوم Y در اسپرم آنها کمتر می باشد.

دختران از لقاح تخمکها در اسپرم  با کرموزوم X و پسر ها با کرموزوم Y متولد می شوند.

گزارشات می گویند بر  طبق آمار  ،جمعیت پسران در کشورهای مختلف نسبت به دختران کاهش یافته است که قرار گرفتن مردان در  آلاینده های محیطی می تواند یکی از علتهای اساسی در این مسئله باشد.

عوامل دیگری مثل تعداد و تنظیم مقاربت ها نیز می تواند بر روی باروری تخمکها و سرانجام جنسیت کرموزوم ها اثر بگذارد


منبع:www.SetarehSorkh.com